Què tenir en compte abans de comprar una vivenda amb nua propietat?

Atès que es tracta d’una mena de compravenda cada vegada més estès a Espanya, a continuació analitzarem totes aquestes qüestions perquè vendre la propietat d’un habitatge sigui el més fàcil i segur possible.

Què és la nua propietat i quins avantatges ofereix?

La nua propietat és el dret de propietat que té una persona sobre un bé, només com a amo. Aplicat a un immoble, significa que aquesta persona posseeix un habitatge en propietat però no té dret al seu ús; és un tercer qui la gaudeix, en condició d’usufructuari.

Per tant, en la situació de nua propietat existeixen dues figures: 

El nu propietari: és legalment l’amo de l’habitatge, però no pot ni viure en ella ni treure-li rendibilitat econòmica
L’usufructuari: és qui té el dret d’usar l’habitatge, per la qual cosa pot viure en ella, llogar-la o, fins i tot, vendre el seu dret per un temps determinat
No obstant això, en moltes ocasions, el nu propietari continua sent l’usufructuari, de manera que pot viure en l’immoble per a tota la vida i, a més, rebre diners per ell. Pel seu costat, el comprador també surt guanyant, ja que adquireix un habitatge a un preu inferior al de mercat.

Per tots aquests avantatges, es tracta d’una opció cada vegada més contemplada per totes dues parts. De fet, en els últims anys, aquest tipus d’operacions han arribat a màxims històrics, sobretot en les persones majors, que són les principals interessades a convertir-se en nu propietaris.

Com acabem d’esmentar, les persones majors de 65 anys són els qui abanderen la nua propietat immobiliària, especialment, aquelles que no tenen hereus. D’aquesta manera, perceben uns diners extres per a gaudir de la seva jubilació i, al mateix temps, poden continuar vivint a la seva casa.

Normalment, quan el nu propietari embeni el seu immoble, el traspassa per a quedar-se ell com a usufructuari; així, s’assegura una renda i alhora continua tenint el dret de viure en el mateix lloc i no haver de vendre’l de manera tradicional per a anar-se a viure de lloguer sent major de 65 anys, per exemple.

En cas que sí que tinguin fills o nets a qui deixar el seu immoble, aquests heretaran un habitatge en usdefruit. No obstant això, en la majoria de casos, quan moren, i tret que s’hagi signat un contracte d’usdefruit per un temps determinat, el comprador passarà a convertir-se en propietari de ple dret de l’immoble.

 

Quins aspectes cal tenir en compte abans de comprar una casa amb nua propietat?

Malgrat els grans avantatges que té comprar una casa amb nua propietat, entre les quals destaca adquirir un immoble a un preu inferior al de mercat, per la qual cosa es tracta d’una bona inversió, hi ha uns certs aspectes que cal tenir en compte.

En primer lloc, que durant el temps en el qual el nu propietari tingui dret a ser també l’usufructuari, el comprador no podrà disposar d’aquest. A més, el comprador també haurà de mantenir en correcte estat l’immoble i, en el cas que acabi l’usdefruit, retornar-lo en les mateixes condicions que quan el va adquirir

Encara que pot variar d’uns contractes a uns altres, en general, el comprador haurà d’abonar algunes despeses, com l’IBI, les possibles vesses extraordinàries que es produeixin en la comunitat de propietaris o la taxa d’escombraries, entre altres.

És important aclarir que l’usufructuari pot viure o llogar l’habitatge sense necessitat del consentiment del nu propietari. No obstant això, al no ser el propietari, no tindrà el dret d’hipotecar l’immoble, encara que sí que haurà de pagar les quotes hipotecàries, en cas que ja existeixin.

En qualsevol cas, és important que les clàusules del contracte siguin clares per a totes dues parts i que tant el propietari com el comprador estiguin d’acord amb elles i sàpiguen quin és el funcionament de la nua propietat. La compravenda haurà de fer-se davant notari i inscriure’s en el Registre de la Propietat.

Respecte al preu, és important aclarir que és important que no sigui inferior al preu fiscal de l’immoble, fixat per Hisenda. No obstant això, com ja hem comentat, es tracta d’una molt bona inversió, atès que afavoreix a totes dues parts.

 

Uneix-te a la discussió

Compare listings

Compare
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a hola@labravahomes.com

× Et podem ajudar?