Com reclamar els vicis ocults després d’adquirir una vivenda?

Després de comprar una casa, poden aparèixer defectes que suposin un maldecap. Són els denominats i temuts vicis ocults. T’expliquem com reclamar-los.

A l’hora de comprar un habitatge, convé fer una inspecció minuciosa del seu estat. Darrere d’una aparença correcta poden trobar-se vicis ocults o desperfectes el cost de reparació dels quals pugui incrementar notablement el preu de compra. El problema és que moltes vegades no són visibles fins que passa un temps. Es poden reclamar? Te l’expliquem.

Què són els vicis ocults d’un habitatge?

Els vicis ocults d’un habitatge són defectes imperceptibles en primera instància i que, de saber-se, podrien haver influït en la presa de decisió de la compra, podent-se no haver-se realitzat o, en cas que l’interès persistís, haver ofert menys diners per ella.

Per exemple, es compra una casa que sembla en bon estat, però apareixen humitats a les poques setmanes o mesos. No és casualitat, segurament el propietari ha omès aquesta informació per a poder vendre l’habitatge.

Quins són els vicis ocults més comuns en una casa?

Els vicis ocults més comuns són:

  • Goteres, filtracions i humitats.
  • Fallades en el sistema elèctric o en les preses de corrent
  • Esquerdes i fissures en envans i murs.
  • Fallades en l’estructura de l’habitatge.
  • Canonades en mal estat.
  • Acabats.

Què fer en cas de vicis ocults en l’habitatge?

Cal distingir entre dos tipus de vicis ocults. Els que permeten l’ús parcial de l’habitatge i els que la fan inservible.

Si la casa és inservible, té defectes i desperfectes que fan impossible la seva habitabilitat, el comprador pot demandar al venedor, que estarà obligat a retornar-li l’import de l’operació més una compensació pels danys i perjudicis ocasionats.

D’altra banda, si l’habitatge pot ser usada parcialment, com en l’exemple anterior de les humitats, el comprador podrà posar una demanda perquè el venedor li aboni una quantitat amb la qual poder esmenar aquest vici ocult.

 

Què fer amb vicis ocults en obra nova?

Sí, poden aparèixer vicis ocults a les cases d’obra nova i es poden reclamar. Les accions que s’exercitin el poden ser contra el venedor, promotor, constructor, direcció tècnica, direcció facultativa, etc., és a dir, es pot reclamar a totes les persones físiques o jurídiques involucrades.

Quant temps hi ha per a reclamar?

Durant deu anys des de la data de recepció de l’obra, es podran reclamar els danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin la fonamentació. Per exemple, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

A més, durant tres anys després del lliurament, es podran reclamar els danys causats en l’edifici per vicis ocults o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.

El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin elements de terminació o acabat de les obres dins del termini d’un any.

Vicis ocults en habitatge de segona mà: temps per a reclamar

Si els vicis ocults apareixen en un habitatge de segona mà, és a dir, aquella comprada a un particular, tens sis mesos de termini des de la presa de possessió per a presentar una queixa al comprador. Quant abans millor, així es reforçarà la connexió entre el defecte i l’estat de l’habitatge previ a la compra. Si deixes que passi molt temps, serà més complicat demostrar-lo.

Hauràs de comunicar el vici ocult al venedor per escrit, el millor és fer-lo per burofax. En el missatge hauran d’aparèixer els defectes i el termini per a solucionar-los. Si el venedor es mostra conforme, problema solucionat. No obstant això, el més freqüent és que no s’arribi a un acord. El millor és posar-se en mans d’un advocat expert en Dret Immobiliari.

Requisits per a reclamar per vicis ocults

No tots els vicis ocults es poden reclamar i, fins i tot, havent-los, pot existir un buit legal que obri en favor al venedor. Aquests són els requisits.

El defecte o el vici ocult ha de ser previ a la compravenda: S’ha de demostrar que el vici ocult estava abans de la compravenda. En cas contrari, la reclamació no serà efectiva. Una altra vegada, el millor és deixar-se aconsellar per un professional qualificat.
El vici ocult ha de ser greu: El defecte ha de ser tan important, que en cas d’haver-se sabut per endavant, no s’hagués comprat l’habitatge o s’hagués ofert un import inferior.
Si el vici ocult ha estat a la vista durant les visites prèvies a la formalització de l’operació, és a dir, és fàcilment detectable, no es podrà reclamar, en principi.

Consells per a evitar els vicis ocults

Comprar un habitatge és un dels moments més importants de la vida. Suposa un desemborsament de diners molt elevats i s’inverteix molta il·lusió. Per això, qualsevol previsió és poca. Alguns arquitectes ofereixen els seus serveis per a acompanyar al comprador en les seves visites. D’aquesta manera, t’asseguraràs que un professional qualificat examini la casa a consciència i evitaràs sorpreses desagradables.

Uneix-te a la discussió

Compare listings

Compare
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a hola@labravahomes.com

× Et podem ajudar?