Què és millor comprar obra nova o segona mà?

Com triar entre habitatge d’obra nova i de segona mà? Quines diferències existeixen entre ambdues?

Què s’entén per habitatge d’obra nova i segona mà?

El primer que hem de tenir clar és la definició exacta d’habitatge de segona mà i obra nova:

Obra nova. Fa referència a aquella que s’adquireix al promotor directament.
Segona mà. S’entén per habitatges de segona mà aquelles que han tingut almenys un propietari.

 

Diferència entre comprar obra nova i segona mà: els impostos

Els impostos a pagar en el moment de comprar un habitatge no són els mateixos quan l’immoble es considera d’obra nova que quan és una compra de segona mà.

Els impostos en obra nova

En un habitatge d’obra nova s’ha de pagar l’IVA (Impost del Valor Afegit) que està fixat en el 10% de l’import escripturat. En el cas dels habitatges VPO es fixa un IVA del 4%.

D’altra banda, cal fer front a l’Impost sobre actes Jurídics Documentats (AJD), l’import dels quals dependrà de la comunitat autònoma.

Els impostos en segona mà

En canvi, en els habitatges de segona mà no és necessari pagar l’IVA, però sí l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que variarà en funció de la comunitat autònoma on es trobi l’habitatge.

 

Avantatges de l’obra nova

Sense reformes. El pis està a estrenar pel que no necessita obres de millora. A més si s’adquireix sobre pla, es podran fer els canvis desitjats tant en distribució dels espais com en els acabats.

Major eficiència energètica. En ser construccions més recents, els habitatges d’obra nova compten amb una eficiència energètica major que les de segona mà. Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, els nous edificis han de garantir “un ús racional de l’energia” i comptar amb:

– Aïllament tèrmic.
– Il·luminació de baix consum.
– Fonts renovables.

Els habitatges d’obra nova proporcionen una major eficiència energètica i un menor consum.

En tema de garanties, la Llei d’Ordenació de l’Edificació, LOE, estableix que tot nou immoble ha de comptar amb les següents garanties:

-10 anys per a les fallades en l’estructura.
-3 anys per a defectes que afectin l’habitabilitat.
-1 any per als defectes en els acabats d’obra.

 

Avantatges dels habitatges de segona mà

Preu més baix. Segons les dades del MITMA, els immobles de segona mà solen ser més barats i s’encareixen a menor velocitat que els habitatges d’obra nova.

Major rendibilitat. La compra d’habitatge de segona mà com a inversió en el mercat del lloguer és una opció molt rendible, sobretot, en el centre de les grans urbs on el parc d’habitatges és, majoritàriament, de segona mà.

Entrada immediata. A excepció de les obres noves “clau en mà”, el normal és que s’hagi d’esperar fins a la finalització de l’obra. En canvi, en l’habitatge de segona mà l’accés es realitza en el moment de la formalització del contracte de compravenda.

Uneix-te a la discussió

Compare listings

Compare
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a hola@labravahomes.com

× Et podem ajudar?