Quins documents són necessaris per vendre una casa?

Dur a terme una operació de compravenda implica realitzar tràmits per a acreditar, per part del venedor, ser el titular de l’habitatge i que es troba lliure de càrregues en el moment de la venda. Totes aquestes qüestions requereixen una sèrie de papers i certificats que el venedor ha de presentar per a formalitzar la signatura del contracte.

Quins documents ha d’aportar el venedor d’un habitatge:

Els documents i la informació més important que ha de tenir el propietari de l’habitatge per a posar l’immoble en venda són:

-Certificat d’eficiència energètica.
-Cèdula d’habitabilitat.
-Certificat d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE).
-Últims rebuts de l’IBI.
-Certificat de deutes amb la comunitat de propietaris.

Abans de començar amb la venda, es recomana que s’hagin iniciat els tràmits per a aconseguir tots ells. En cas contrari, el procés pot arribar a allargar-se en el temps.

Certificat d’eficiència energètica

Des de 2013 és obligatori que els immobles disposin del certificat energètic, un document que informa sobre el nivell d’eficiència i el consum de l’immoble en condicions normals, que serveix perquè el futur comprador o inquilí pugui valorar l’eficiència energètica i la despesa.

Per a aconseguir-lo és necessari contractar un tècnic autoritzat que realitzarà una anàlisi completa i que atorgarà una certificació que anirà de la A la G, sent l’A la més eficient i la G, la menys.

La certificació té una validesa de deu anys des de la seva emissió.

Cèdula d’habitabilitat

En unes certes comunitats aquest document és imprescindible per a dur a terme la venda d’un habitatge. Amb ell, el propietari ratifica que l’immoble compleix amb les normes bàsiques per a ser habitada.

La cèdula d’habitabilitat no és obligatòria en totes comunitats autònomes
El certificat tindrà una validesa d’entre 5 i 15 anys, segons la comunitat autònoma i se sol·licita en l’oficina d’habitatge del municipi on estigui l’immoble.

Certificat d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)

En algunes comunitats autònomes és necessari comptar amb el Certificat d’Inspecció de l’Edifici (ITE), que certifica l’estat de la finca per a poder realitzar la venda d’un habitatge de l’immoble, si aquest té més de 30 anys d’antiguitat.

Aquest certificat ha de sol·licitar-se al president de la comunitat de veïns o al propi ajuntament.

Últims rebuts de l’IBI

Tot propietari d’un habitatge té l’obligació de pagar aquest impost de manera anual. Amb els últims rebuts es vol demostrar estar al dia de pagaments al futur comprador.

Certificat de deutes amb la comunitat

Amb aquest document el venedor/propietari de l’habitatge certifica que està al corrent de pagaments amb la comunitat de veïns.

La seva sol·licitud ha de realitzar-se al president de la comunitat de veïns.

La Llei de Propietat Horitzontal indica que, una vegada signada la venda de l’habitatge, és necessari avisar al secretari de la comunitat per escrit del canvi de titular. De no ser així, els deutes que el nou propietari pugui contreure podran recaure en ell.

Altres: DNI, escriptures i certificats d’hipoteca

DNI

En tot procés de compravenda serà necessari presentar el DNI del titular de l’habitatge que realitza la transacció. Haurà d’estar en vigor i no valdrà una còpia d’aquest.

Les escriptures

Aquest document serveix per a demostrar la propietat de l’habitatge i s’ha de lliurar al propietari en el moment de la compra.

Certificats de la hipoteca

En el cas d’existir un préstec hipotecari, s’ha de presentar aquest certificat en el qual s’indica la direcció, el número de la finca registral i el número de compte en el qual abonar el crèdit per a cancel·lar-lo.

Si, per contra, la hipoteca està pagada però pendent de cancel·lar el registre, caldrà sol·licitar un certificat de saldo zero.

Tots dos han de sol·licitar-se a l’entitat bancària en la qual s’hagin contractat els crèdits.

És necessari acudir a tots els organismes per a aconseguir els papers necessaris per a la venda?

La resposta és no, si contractes els serveis d’una immobiliària per a vendre l’habitatge, aquesta s’encarregarà de tots els tràmits per a aconseguir la documentació necessària per a dur a terme l’operació de venda de l’immoble.

A més de la documentació a dalt citada, és important que el venedor sigui capaç d’aportar un altre tipus d’informació al comprador com:

Aspectes de l’habitatge: l’orientació, últimes reformes.
Informació sobre el barri.
Últimes vesses aprovades.
Tipus de subministraments i cost mitjà.

Uneix-te a la discussió

Compare listings

Compare
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a hola@labravahomes.com

× Et podem ajudar?