Ajudes per als majors de 65 anys per a llogar una vivenda

Existeixen col·lectius als quals llogar un pis els és més complicat que a uns altres. Entre ells, es troben els jubilats, els qui potser no han pogut estalviar prou i tampoc cobren una pensió massa elevada, i els joves, que no solen disposar d’estabilitat laboral ni econòmica.

Per aquest motiu, el Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge de 2022-2025 contempla ajudes per a tots dos col·lectius, amb l’objectiu que puguin tenir accés a habitatges assequibles.

Com apuntàvem, els jubilats no sempre poden accedir a un habitatge ni de compra ni de lloguer, ja sigui perquè no disposen dels ingressos suficients o perquè, a causa de la seva edat, el banc no els concedeix una hipoteca. A més, la majoria no volen viure en residències per a gent gran, per la qual cosa molts recorren a alternatives com comprar a pobles o un edifici per a jubilar-se juntament amb els seus amics o el cohousing o el coliving sènior.

El cohousing fomenta el fet de viure en comunitat, però de manera independent. És a dir, les persones que viuen d’aquesta manera disposen del seu propi pis, de compra o lloguer, però comparteixen espais comuns; per tant, mantenen la seva intimitat però alhora, cohabiten amb persones afins i gasten menys diners.

 

El passat 1 de febrer de 2022 el Consell de Ministres va aprovar la nova llei d’habitatge 2022 a Espanya, que regularà diferents àmbits del sector immobiliari com a ajudes a l’accés a l’habitatge, més control sobre els desnonaments, creació d’habitatge assequible o la limitació dels preus del lloguer en zones tensionades.

I és que el principal objectiu d’aquesta normativa és facilitar l’accés a l’habitatge, especialment als sectors de la població amb dificultats econòmiques, entre els quals es troben els joves, per als quals s’ha habilitat el bo jove d’ajuda de 6.000 euros i els jubilats, que també poden accedir a prestacions per a l’arrendament.

 

Bo del lloguer per a jubilats pensionistes

Totes aquelles persones que cobrin una pensió no contributiva, ja sigui per jubilació o invalidesa, i que visquin de lloguer podran cobrar el denominat “Complement per a titulars de pensió no contributiva que resideixin en un habitatge llogat”, gestionat per l’ IMSERSO i es pot sol·licitar a les seves oficines.

Es tracta d’un únic pagament anual de 525 euros, que podran cobrar tots aquells jubilats que compleixin amb els següents requisits:

-Que cobrin una pensió no contributiva de jubilació o invalidesa
-No disposin d’un habitatge en propietat
-Siguin titulars d’un contracte de lloguer
-Que l’immoble de lloguer sigui la seva residència habitual
-Haver residit en el pis, com a mínim, 180 dies abans de la data de sol·licitud
-Que la durada del contracte de lloguer sigui, com a mínim, d’un any
-No tenir cap mena de parentiu ni relació pròxima amb el propietari de l’immoble
-Tenir un patrimoni inferior a 200.000 euros

Ajudes de fins al 50% del lloguer per a jubilats amb rendes baixes

Qualsevol persona, jubilada o no, pot demanar un abonament de fins al 50% de l’import del lloguer, sempre que els ingressos totals de la llar no superin els 24.318 euros a l’any, és a dir, tres vegades el IPREM.

En el cas que en es tracti de persones amb discapacitat, els ingressos totals podran superar fins a cinc vegades el IPREM, és a dir, 40.531 euros a l’any. No obstant això, i com ocorre amb el bo jove, el preu del lloguer no podrà ser superior als 600 euros al mes o 900 en zones tensionades.

Ajudes de fins al 100% del lloguer i despeses de la comunitat per a jubilats i altres col·lectius vulnerables

Els col·lectius vulnerables com ara jubilats, persones sense llar, desnonades o víctimes de violència de gènere, entre altres, podran accedir a ajudes directes de fins al 100% del lloguer, les despeses de comunitat, i fins als subministraments.

L’import del lloguer no podrà ser superior als 600 euros al mes o 900 en zones tensionades, i les despeses mensuals no podran superar els 200 euros.

Ajudes de fins al 100% del lloguer per a jubilats i ciutadans que hagin vist disminuïts els seus ingressos

El Govern també concedirà ajudes de fins al 100% de l’import del lloguer a llars que hagin sofert una gran pèrdua d’ingressos. En el cas dels jubilats, si bé les pensions han incrementat, pot haver-se de, per exemple, al fet que algun dels cònjuges hagi mort.

En qualsevol cas, la disminució dels ingressos haurà de ser, com a mínim, del 20% i més del 40% d’aquests han d’anar destinats a pagar la renda de l’immoble, que podrà ser, com a màxim, de 900 euros al mes.

El Govern també ajudarà econòmicament a totes aquelles empreses que ofereixin immobles assequibles per a persones majors o amb discapacitat. L’Executiu abonarà fins a 700 euros per metre quadrat, el 50% de les despeses o fins a 50.000 euros per habitatge, sempre que els contractes tinguin una durada mínima de vint anys i que comptin amb solucions de domòtica per a ajudar a ancians a les seves cases.

Per tant, encara que no es tracti d’una ajuda directa per a jubilats, sí que contribueix al fet que aquests tinguin accés a habitatges de lloguer més assequibles. Així mateix, el Govern ofereix ajudes per a posar ascensors i tot tipus de facilitats d’accés per a les persones majors i/o discapacitades.

Uneix-te a la discussió

Compare listings

Compare
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a hola@labravahomes.com

× Et podem ajudar?